Tesis Yönetim Hizmetleri


Tesis yönetimi “insanları, mekanı, iş süreçlerini ve teknolojiyi bütünleştirerek belirli bir amaç için biraraya gelmiş organizasyonların, toplulukların ya da yapılı çevrenin işlevselliğini sağlamak için birden fazla disiplini kapsayan bir meslek” olarak tanımlanabilir. Bu tanımdan, tesis yönetiminin organizasyon, koordinasyon ve kontrol süreçlerini içerdiği anlıyoruz. Bir bakıma tesisin kaynaklarını kullanarak gerçekleştirilen operasyonların organizasyonun yaptığı işlerde ya da hedeflerinde daha etkili kılmak anlamına gelir. Tesis yönetimi, tesisi vücuda getiren canlı cansız herşeyin senkronize bir şekilde çalışmasını sağlamaktan ve tesisi sürdürülebilr kılmaktan sorumludur.
Peki Tesis nedir? Mal ve hizmetleri üretmek, temin etmek ya da toplumsal ihtiyaçlar doğrultusunda yaşamsal faaliyetlerin sürdürülmesine olanak sağlama gibi amaçlara hizmet eden her türlü işyeri ve ev gibi yaşamlanlarını ifade eder. Bu anlamda, bir fabrika, okul, hapishane, spor kompleksleri, hastaneler, oteller ve AVM ve alışveriş merkezleri, Ticaret ve iş merkezleri, rezidanslar, toplu konut ve siteler hepsi birer Tesis sayılır.
Bu tesislerin her biri, orada yaşayan yada ticari faaliyet sebebi ile faaliyette bulunan insanlar, makina ve ekipmanlar, altyapı, üst yapı, teknoloji ve daha fazlasından oluşan karmaşık bir organizasyondur.

Tesis Yönetiminin Kapsamı 

Bu anlamda uluslararası kuruluşların tesisi yönetimi kapsamını aşağıdaki başlıklar halinde özetlediğini görüyoruz.

iletişim kurmak

Acil Durum Eylem Hazırlık ve iş Sürekliliği

Çevre Yönetimi ve Sürdürülebilirlik

Finans ve Ticaret

Beşeri faktörler

Liderlik ve Strateji belirleme

İşletme ve bakım

Proje Yönetimi Kalite Kontrol

Gayrimenkul ve Mülk Yönetimi

Teknoloji


Bir Tesis Yöneticisi Ne Yapar?

Aslında bunu cevabı çok basit. Tesisin sakinleri olarak ki ister orada bir kiracı, ister mülk sahibi, ister çalışan, isterse patron olun farketmez Tesisi Yöneticisi sizin asıl işiniz olmayan ya da uzmanlık alanınıza girmediği için yapmadığınız ya da yapamadığınız ama bir şekilde birileri tarafından yapılması elzem olan tüm işleri yapar. Tesisin güvenliği, temizliği, alt ve üst yapı bakım onarımı, sosyal tesisilerin işletilmesi, ödenek aidat sistemin işletilmesi, çevre koruma ve peyzaj düzenleme, ii güvenliği, ortak yaşam kurallarının tesisi ve sürdürülebilirliği, dönemsel ve periyodik hizmetlerin temini vb.. birçok şey sayılabilir. Bu şekilde tesisler çözüme ulaştırmaları gereken ve uzmanlık alanları dışında kalan bir çok faktörün olumsuz etkisi altında kalmadan hızlı, verimli ve ekonomik hizmet almış olurlar. CSS Turkiye'nin uzun yıllara dayanan tecrübesi, bilgi birikimi ve geniş yerel ağı sayesinde tesisinizin en verimli şekilde yönetilebilmesi için gerekli olan çözüm önerilerini dinlemeniz yeterli olacaktır.


Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş


 Hemen Ara