Temizlik'de Kontrolün Önemi


Temizlik'de Kontrolün Önemi


CSS Temizlik - 2018-03-19


CSS Endüstriyel Temizlik Hizmetleri olarak işimizi yaparken, kaliteyi asla şansa bırakmıyoruz. Ankara temizlik şirketleri arasında kaliteyi önemseyen bir firma olarak yer almaktayız. Bütün sistemimizi Uluslararası Kalite Standartlarına göre kuran temizlik şirketimiz müşteri ve personel memnuniyetini üst düzeyde tutmaya çalışmaktadır. 
Temizlik personelin kontrolü; 

Faaliyetlerin kurallara ve direktifleri uygun biçimde yerine getirilip getirilmediğini gözetmek olarak tanımlanabilir. Personel yönetimi açısından kontrol, faaliyetlerin kabul edilen personel planlamasının gerekli koşullarına göre düzenlenmesidir. Kontrol, bir amacın istenen biçimde gerçekleştirilmesini, kurum işleyişindeki zayıf ve hatalı gönderim belirlenmesini ve bunların tekrarlanmamasını, işlerin belli bir plan ve programa göre yürütülmesine katkıda bulunur. İyi bir ev idaresi için kontrol, iyi bir kontrol için ise etkili bir gözlem esastır. Gözlem, işlerin yerine getirip getirmediğini kontrol eder. Etkili bir gözlem, çalışmalar arasında moral ve verimliliğin artmasını sağlar. İyi bir gözlemci olmak için, yetenek, bilgi ve deneyim gerekir. Gözlemci; yeni bilgilere açık olmalı, düşünebilmeli, analiz edebilmeli ve düşüncelerini harekete geçirebilmelidir. Personeli organize etmeli, motive etmeli ve zamanı etkin kullana bilmelidir.

Etkili bir gözlem için gerekli kurallar şunlardır: 


•    Personel kendisinden ne beklendiğini açıkça anlamalıdır.
•    İşin önemi
•    İşin ne oldu
•    İş yapmak için gerekli araç ve malzemeler ve bunların nasıl sağlanacağı
•    İşin kalitesinin nasıl öldüreceği
•    Zaman standartları
•    Problemler ve çözüm yolları
•    Personel işini yaparken rehbere gereksinim duyar.
•    Mevcut bilgi
•    Özel bilgi
•    İşin nasıl yapılması gerektiğine ilişkin bilgi
•    İyi yapılan bir iş daima takdir edilmelidir.
•    İyi performansı motive edici sözler-tatminkar sonuçlar işaret etme-düşük kaliteli işi düzeltmek için çözüm yolları aranmalıdır.
•    Personel hemen özel olarak görüşmek
•    İşin yapılması için herhangi bir fiziksel sınırlama ve gereksinimlerin saptanması
•    Eğitimi tekrarlamak
•    Personele yakın gözlem almak
•    Personele güven vermek
•    Yetersiz personeli değiştirmek

Aşağıdaki hususları yapmaktan kaçınmak;

•    Başkasının yanında azarlamamak
•    Belli personele karşı taraf tutmamak
•    Yanlış bilgilendirmemek
•    Gözlem hatasını personel hatası olarak yansıtmamak
•    Yanlışları güzel vurgulamak
•    İşin bitme zamanı açıklamak için aksamalar yapmamak
•    Kusuru bulmaya çalışmamak
•    Kişisel konularla ilgilenmemek-aşırı gözlem yapmak
•    Bir personelle ilgili olarak diğer bir personele konuşmamak
•    Yeterli araç, gereç, malzeme sağlamak. 

Personel kontrolünde temizlik personeli problemlerle karşılaşılabilir bu durumda problemin ne olduğunu öğrenilmeli ve çözüm yolları aranmalıdır.

Problemin çözümünde izlenecek yol aşağıdaki şekilde verilebilir:

•    Gözlemin yeterli olduğundan emin olma
•    Personelin ne istediği açıkça anlaşılmış mı?
•    Yeterince rehberlik yapılarak yapıcı yardımlarda bulunulmuş mu?
•    Personel işi biliyor mu?
•    Personele kendini geliştirmesi için yeterince fırsat verilmiş mi?
•    Çalışma koşulları yeterli mi? Hangilerinde eksiklikler var? 

Bu sorulara samimi cevaplar verilmeli ve hayır cevapları varsa düzeltilmelidir.

•    Personel hakkındaki tüm gerekçelerin bilindiğinden emin olma
•    Performansı, nitelikleri, çalışma şekli hakkında yeterli bilgi var mı?
•    Parasal ve özel problemleri ile ilgili neler biliniyor?
•    Personelin ilgi alanları, alışkanlıkları hakkında neler biliniyor?
•    İşçinin başarı durumunu değerlendirme
•    İşi ne şekilde yapıyor?
•    Olumsuz tutumu var mı?
•    Çalışma şekli yetersiz mi?
•    Personelle problemler konusunda görüşme yapma ve onu dinleme,
•    Personelin problemlerle ilgili düşünceleri alınmalı, açıkça tartışmalı
•    Problemlere çözüm yolları le ilgili olarak karşılıklı kararlar alınmalı
•    İlave eğitim, gözlem, takdir ve güdüleme yoluna gidilmelidir.

Yukarıdaki vermiş olduğumuz bilgilerde Ankara temizlik firmaları içinde hizmet veren firmamız eğitici bilgileri devamlı paylaşmaktadır.

     Hazırlayan 
Mustafa KARADAŞ
 


Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş


 Hemen Ara