Temizlik Hizmeti Yapılan Kurumlarda Diyalog ve İnsan İlişkilerinin Önemi


Temizlik Hizmeti Yapılan Kurumlarda Diyalog ve İnsan İlişkilerinin Önemi


CSS Temizlik - 2018-03-08


CSS Endüstriyel Temizlik Hizmetleri firması olarak, temizlik hizmeti verdiğimiz özel ve yarı özel –yarı kamu müşterilerimizle Diyalog ve müşteri ilişkilerini önemsiyor ve bunu geliştirici adımlar atıyoruz.
Toplam Kalite Yönetimi sistemi ile yönetilen, Türk firması olarak ankara temizlik şirketleri arasında  iki firmadan birisiyiz. Kaliteden ödün vermeyen ve Uluslararası firma standartlarına kalitesini taşımak isteyen temizlik şirketimiz müşteri diyaloğunda bilimsel teknik ve bilgileri kullanmaktadır.

Temizlik Hizmeti Yapılan Kurumlarda İnsan İlişkilerinin Önemi
İnsan ilişkileri konusu yönetim ile iç içedir ve her düzeydeki personel arasında geçerlidir. Örneğin ast-üst ilişkisi, aynı düzeydeki personelin birbiriyle olan ilişkisi, ayrı bölümlerde bulunan personelin birbiriyle olan ilişkisi, kuruma çeşitli amaçlarla gelen (iş-ziyaret) kişilerle personel ilişkisi gibi. İnsan ilişkilerini incelerken haberleşme-yetişkinden söz edilmelidir. İletişim fikirlerin veya bilgilerin bir kişiden diğerine aktarılma sürecidir. Verilen bilgi kısa ve açık olmadığı takdirde etkili olur. İletişimde esas dinleme ve gözlemdir. Hiç kimse dinleyemedik içi veya gözlemlemedikçe fikir sahibi olamaz.
•    Zayıf iletişim sonucu
•    Verimlilik düşer
•    İş standartı zayıflar
•    İşin tekrarına neden olur
•    Kaza sayısı artar
•    İşte ihmal olur
•    Güvensizlik, disiplinsizlik ve sinirlilik olur.

İletişim formal veya informal gerçekleşir. Büyük organizasyonlarda formal iletişim güçleşir. İnformal iletişim ise daha çok duyumlarla gerçekleşir. Temizlik şefleri veya gözetmenler çeşitli yollara personeli ile iletişim kurarlar. Etkili bir temizlik bölümü için karşılıklı haberleşme çok önemlidir. Haberleşme çeşitli yollara çeşitli tiplerde gerçekleşebilir. Hangi tip olursa olsun kısa ve özlü olmalıdır. 
•    Sözlü iletişim
•    Yazılı haberleşme
•    Görsel haberleşme olmak üzere üç gurupta incelenebilir.
 

Sözlü Haberleşme
Ani gelişen haberleşme tipidir. Konuşulan kelimeler dikkatli seçilmelidir. Konuşmacı söylediği şeyi düşünmeli, fikir üzerine dikkatini yoğunlaştırmalıdır. Sesinin tonuna, yüz ifadesine dikkat etmelidir. Çünkü bunların tümü konuşmayı şekillendirir ve renk verir. 
 

Yazılı İletişim
Sözlü veya konuşma yoluyla sağlanan haberleşmede geçerli olan faktörler burada da geçerlidir. Kelimeler ve paragraflar dikkatle seçilmeli ve şu hususlara dikkat edilmelidir.
•    Fikri sun
•    Esas konuyu ilk paragrafta ver.
 

Görsel İletişim
Bu konuda temizlik şirketi daha çok afiş, film, poster, slayt v.b kullanılır. Bunlar arasında hareketli film modern hayatın vazgeçilmez bir parçasıdır ancak daha az dinleyici-izleyiciye hitap eder. Personele filmlerin yanı sıra afişler, uyarıcı levhalar, posterler v.b  de yardımcı olur. Posterler tek bir fikirle sınırlı, kısa ve çarpıcı mesaj verdikleri takdirde çok etkilidir.

   

   Hazırlayan

Mustafa Karadaş


Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş


 Hemen Ara