Temizlik Maddeleri ve Kullanımı


Temizlik Maddeleri ve Kullanımı


CSS Temizlik - 2018-02-26


Temizlik madellerini Seçerken ve Kullanırken Dikkat Edilecek Hususlar;
•    -Kimyasal olarak yumuşak olmalı; yüzeyi ve cilde zarar vermemelidir,
•    -Kötü kokusu olmamalıdır.
•    -Uygun bir ambalajda olmalıdır.
•    -Ambalajın üzerinde; okunaklı, kolaylıkla silinmeyen, firma adı, marka, seri no, net ağırlık, koruyucu önlemler gibi bilgiler olmalıdır.
-İçerdiği ana temizlik maddesi bilinmelidir.
•    -Ekonomik açıdan Maddenini Fıatı İle etkinliği karşılaştırılmalıdır
•    -maddenin hangi amaçlarla kullanılacağı tam olarak belirlenmelidir.
•    -Yeni çıkan ürünler denenmeli ve mevcut olanlarla kıyaslama yapılmalıdır.
•    -Raf ömrü ne dikkat edilmelidir.
•    -Standartlarda verilen özellikler uygun olmalıdır.
•    -Temizleme ve beyazlatma gücü yüksek olmalıdır.
•    -Sonuçtan ne beklendiği yani standardın ne olduğu belirlenmelidir.
Temizlik maddesini seçimi kadar kullanımı da alınacak sonuçta önemlidir. Bu nedenle kullanım sırasında da dikkat edilecek hususlar incelenmelidir..

Kullanılacak Miktar:
Temizlik maddesini kullanırken dikkat edilecek en önemli husus kullanılacak miktardır. Miktar konusu incelenirken: yüzeyin cinsi, kirin çeşidi, eski veya yeni oluşu, yüzeyin kirlilik derecesi, temizliğin sıklığı ve tipi gibi faktörler İle temizliğe yardımcı olan ilave temizlik maddesinin kullanılıp kullanılmadığını göz ardı edilmemelidir. Kullanım ile ilgili en önemli yanılgı miktar konusunda olmaktadır. Özellikle” çok köpük, İyi temizlik” yaklaşımı ile kullanılan malzemeler boşa gider ve yüzeyde temizlenmez. Maddenin köpürmesi onun etkinliğinin bir ölçüde göstergesidir. Ancak aşırı köpük nedeniyle su ve temizlik maddesi yüzeylere nüfuz edemez ve temizlik sağlanamaz. Temizlik maddesini gereğinden fazla kullanmak kadar, az miktarda kullanmak insan gücü, zaman ve ekonomik açıdan kayıpla sonuçlanır . Kullanılacak miktarla ilgili hiçbir bilgi yoksa izlenecek en iyi yol, maddenin MSD-Prospektüsünü iyice okumak ve adım adım uygulamaktır. Alınan sonuca göre gerekli ayarlamalar yapılabilir.
Aşağıda miktara ilişkin bazı örnekler verilmiştir:
•    -Çok kirli yüzeyler: 1 litre suya 28g nötral deterjan
•    -Az kirli yüzeyler: 1 litre suya 10-14g nötral sıvı deterjan
•    -Çeşitli yatay yüzeyler: 1 litre suya 14g nötral sıvı deterjan

Çamaşır Yıkama
•    1 kg kuru çamaşır için 25-30g pH’ Sı 8-10.5 olan sentetik toz deterjan

Agartma İşlemi
•    -Hidrojen peroksit et %9’luk çözeltisi
•    -Sodyum hipoklorit %2-3’lük Çözeltisi

Ovma İşlemi
•    Orta büyüklükte bir lavabo için 20 g Toz avucu
Bulaşık
•    12 parça bulaşık için 1 litre suya 5gNötral sıvı deterjan 

Cam Silme
•    Cam silmeden 1 litre suya 20g -Sirke-amonyak
•    Yeterli miktarda su

Temizlikte kullanılan suyun sıcaklığı: sıcak su,soğuk suya nazaran daha iyi bir eriticidir. Ancak suyun sıcaklığı yüzeyin ve kirin cinsine göre ayarlanmalıdır.
Temizlik maddesinin yüzey ile temasa geçme süresi: temizlik işleminde sabırlı olmak gerekir. Temizlik maddesinin yüzeye nüfusu için bir süre beklenmelidir. Ancak bu sürenin de çok uzun olmaması gerekir. 

Mekanik Güç: temizlik maddesinin etkisini gösterebilmesi için suya ilave edilmesi yetmez, aynı zamanda Çitileme, ovma, makine yardımıyla mekanik bir güç uygulamak gerekir.
Temizlik Maddesini Yüzeye Uygunluğu: Maddesi her yüzeyde kullanılmaz. Örneğin çamaşır da toz deterjan daha aktifken, bulaşık tasını veya krem türü de olanlar tercih edilmektedir. Ayrıca yüzeyin cinsi de önemlidir. Bugün mozaik yüzeylerin temizliğinde sabun kesinlikle önerilmez. Çünkü mozaikteki alkali tuzlar la sabun Etkile Şerek yüzeyde bir kireç Tabakası oluşturur. Bu tabaka yüzeyi zamanla matlaştırır, karartır ve mikroorganizmaların üremesi için uygun bir ortam oluşturur.

Temizlik Maddesinin Uygulanma Şekli: elle veya makineyle veya benzeri.
Temizlik Maddesinin Uygulama Aşaması: bu durum özellikle klorlu ağartıcılarda daha fazla dikkat çekmektedir. Bu tür ağartıcılar Çamaşırın yıkama aşamasında değil, durulama aşamasında kullanılmalıdır. Yıkama aşamasında klorlı ağırtıcı kullanıldığında dokuma için çok yıpratıcı olabilir.

Temizlik Çözeltisinin Kullanım Süresi: Temizlik çözeltisinin sık sık değiştirilmesi gerekir. Kirli çözelti ve araçla işe devam edildiğinde yüzeyden çıkan kirler tekrar yüzeye dönebilir.
Durulama: gerek temizlik maddesinin kullanımı açısından, gerekse bir yıkama ve temizleme aşaması olarak etkisi çok büyük olan bir durulama ya kimyasal temizlik sağlanmış olur. Durulama, yüzeyi yumuşatır ve temizlik maddesinin yüzeyde kalmasını engeller. Bu hem insan sağlığı açısından hem de yüzeylerin görünümü açısından önemlidir. Kötü kokuları Ve gri ile içmeyi Önler.

Kullanılan Temizlik Maddelerinin Birbiriyle Uyumu: temizlik maddeleri birlikte Kullanıldıklarında birbirlerinin etkilerini İn aktive etmemelidir. Aynı zamanda yüzeylere ve insan sağlığına zarar verebilecek maddeler bir arada kullanılmamalıdır.

Örneğin
Amonyak+ klor ve ovucu + klor sağlık için tehlikelidir.
Dezenfektan+ sentetik deterjan etkileri inaktive olabilir.
CSS ENDÜSTRİYEL TEMİZLİK Hizmetleri olarak Ankara Temizlik Şirketleri arasında temizlik maddeleri konusunda yüzlerce personel yetiştirdik ve bu sayede kimyasal kaynaklı iş kazalarını minumuma indirdik.

  Hazırlayan
Mustafa Karadaş


Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş


 Hemen Ara