Ankara Temizlik Şirketleri


eni Şirket Kurmak İsteyenler için PSW (Partnership Solution Web) sistemi : Türkiye'nin farklı illerinde yeni iş kurma fikriyle yola çıkmış Endüstriyel Temizlik sektöründe faaliyet göstermek isteyen yeni girişimcilere bir yıllık bir programda ilk kuruluş için gerekli malzeme makina ve ekipmanlarda dahil tüm konularda (logo ve ünvan belirleme, ilk kuruluş, resmi işlemler, web sitesi oluşturma, pazarlama ve satış, finans bütçe, kobi ve işkur destekler, proje geliştirme, yönetim koçluğu vs..) paket olarak danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Bu kapsamda faaliyete başlanacak olan şehirde hem yeni girişimci firmamızın hem de DANIŞMAN firma olarak bizim müşteri portföyünü geliştirmek amacıyla ortak projeler geliştirmek, teklifler vermek, birlikte alınabilecek her tür iş için tüm pazarlama ve satış ağlarını kullanmak temel çalışmalarımız arasında yer almaktadır. Sistemde her kurduğumuz firma özgür olarak kendi müşteri portföyünü oluşturup kendi nam ve hesabıına işler alabilmekte, bununla birlikte tek başına üstesinden gelemeyeceğini düşündüğü işleri ya diğer danışmanlık yaptığımız firmaya paslamakta ya da o işe güç birliği yaparak beraber girmektedirler.Ankara Temizlik Şirketleri bu amaçla DANIŞMAN firmanın diğer şehir lokasyonlarında danışmanlığını yaparak kuruluşunu gerçekleştirmiş olduğu diğer firmalarla ki bunlara PP diyoruz (Peer Partner – Eş Partner) birlikte aynı PSW’ye (Partnership Solution Web – Çözüm Ortaklığı Ağı) dahil olarak tüm PP’lerin gerek kendi aralarında gerekse Danışman firma ile birlikte ortak olarak kar paylaşım prensibi ile birlikte yeni işlere girmeleri, yeni projeler oluşturarak sisteme bağlı hizmet ağını oluşturmaları sağlanacaktır. PSW kapsamında sözleşme süreleri boyunca danışmanlık verilerek kurulacak ve ağa dahil olacak firma kotaları her bir şehir için o şehrin nüfusu ve ekonomik gelişmişlik düzeyine göre değişiklik göstermektedir. Bu kotalar 1. Bölge : İstanbul Avrupa yakası için 4 firma, İstanbul Anadolu yakası için 4 firma, 2. Bölge : Ankara – İzmir – Bursa – Kocaeli – Konya –Eskişehir – Gaziantep – Adana için 2 firma ve son olarak 3. Bölge : diğer tüm anadolu şehirleri 1 firma’dır. Kotası dolan şehirde daha fazla firma kuruluşu ve PSW sistemine giriş sağlanmayacaktır

İç Kaynak Yönetimi Sistemi (Insource Management) :

İşyerlerinizde kendi kadronuzda istihdam ettiğiniz ya da etmek istediğiniz temizlik, çay servis elemanı, ofis boy vb.. her türlü Hizmet/Destek personelini yine kendi kadronuzda kalmak koşuluyla, işyerinizde tam zamanlı görevlendireceğimiz Temizlik Hizmetleri Yöneticimiz sevk ve idaresinde mesleki eğitimlerini veriyoruz, iş programlarını oluşturuyoruz, denetliyoruz, gerektiğinde yeni personeller temin ediyoruz.Bunlara ek olarak makina ekipman ve malzeme tem,nide sağlıyoruz. Dış Kaynak Temini (Outsourcing) sisteminin tam tersinie bu sistem İç Kaynak Yönetimi (Insource Management) olarak adlandırılmaktadır. Dış Kaynak Kullanımından farklı olarak kullanmayı değil yönetmeyi merkezine alan bir yaklaşımdır.

Dış kaynak kullanımında ilgili firma size ihtiyacınız olan alanlarda işçilik maliyetlerinin ağırlıklı olduğu bir çözüm desteği sunar. Sunulan çözüm desteği ne olursa olsun sonuçta brüt olarak üzerinde anlaşılan hizmet toplam bedeli: danışmanlık, makina ekipman, sarf ve malzemeler gibi zaten olmazsa olmaz maliyetler yanında işçilik giderleri ve belirli bir yüzdeye göre toplam bedel üzerinden hesaplanan vergileri (Damga Vergisi, Gelir Vergisi, KDV) ve kar payınıda içermek zorundadır. Bu maliyetlerin karşılanması Dış Kaynak Temini yapan firmanın kesintisiz ve kaliteli hizmet sunmasının belki de tek şartıdır. Ancak yüksek vergi yüklerine katlanmak pahasına bir firmanın özelikle alması gereken hizmetleri yerine getirecek işgücünü dışarıdan temin etme zorunluluğu Dış Kaynak Kullanımının cazibesini yitirmesine sebep olmaktadır.

Firmalar bu durumda bir alternatif maliyet çalışması yapmakta ve çoğu zaman sırf brüt maliyetler üzerinden ödenmesi gereken yüksek kar, Gelir Vergisi ve KDV tutarları ile oluşan yüksek sözleşme bedelleri yüzünden dış kaynak kullanımından vazgeçmektedirler. Işte tam bu noktada İç Kaynak Yönetimi devreye girmektedir. Dış Kaynak Kullanımı ve temininde uzmanlaşmış olan firmamızın bünyenizde atayacağı bir operasyon sorumlusu ki bu kadronun görevi aynı zamanda ihtiyaç duyduğunuz destek hizmetlerinde insan kaynakları yönetimi ve temininide kapsamaktadır, sizin kadronuzda bordrolu olarak çalışacak olan personellerin temini, eğitim ve oryantasyonu, ulaşım ve yemekleri, sevk ve idaresi, control ve denetimi, puantaj ve bordrolamalarının yapılması gibi klasik tüm dış kaynak kullanım süreçlerinin yerine getirilmesi olacaktır.

Burada tek fark IM Operasyon sorumlusunun firmamız tarafından temin ediliyor olması buna karşın hizmet kapsamına alınan alanlarda çalıştırılacak olan personellerin Dış Kaynak Sağlayan firma yerine sizin bünyenizde çalıştırılmasıdır. Bu karma sistemle hem vergi ve firma karına bağlı oluşacak yüksek hizmet alım maliyetlerine katlanılmamış hem de dış kaynak kullanımının avantajlarından bir arada faydalanılmış olunmaktadır. Bu yeni trend hizmet sektörlerinde gerek mavi yaka gerekse beyaz yaka personel temini ve yönetiminde sıkıntılar yaşayan firmalar için tabiri caizse taşeronlaşmadan dışarıdan alacağı uzman desteği ile kendi bünyesinde bu sorunu çözme sürecidir.